24 Ocak 2019, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Yöresel Şiirler

Senede Bir Sefer

Baharı bir başka, kışı başkadır,
Senede bir sefer köye gel gardaş.
Havası bir başka, aşı başkadır,
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Ebi ejdat bu ellere yurt demiş,
Büyük isen kusurları ört demiş.
Bir bakarsın varın yoğun kurt yemiş.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Gebeliden çıkar yolu yukarı.
Çermiğin, keygilliye inmez akarı.
Geçmişi unutmanın yoktur çıkarı,
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Bu topraktan geldiğini unutma,
İyiyle kötüyü sakın bir tutma.
Sonra giderim diye kendin avutma.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Kışın hiç kartopu oynamadın mı?
Çantayla ereci boylamadın mı?
Mal güderken türkü söylemedin mi?
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Tekke’ye çıkıp ta başla duaya,
Fatiha deyince bak bir ovaya.
Ciğerlerin doysun temiz havaya.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Irafta duruyor mama kaşığın,
Çatıda bekliyor ağaç beşiğin.
Bekleme artık geldi keşiğin,
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Ereçte biberler kocaman oldu,
Gölü tıkamıştın, bak oda doldu,
Sarıya diktiğin çamların noldu.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Kiremitlikte çördük savacak aha,
Mala davara serbest oldu saha.
Zoval dökülecek duruyor daha,
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Keçiler satıldı büyüdü çakıl,
Evvelden yapardık erseydi akıl,
Ecükte gidip meydanda takıl.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Ateşi yakıp mısır közlemek,
Tekke’ye çıkıp köyü gözlemek.
Eğer gelmezsen bitmez özlemek.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Havalar ısındı yayla zamanı.
Çokları tüketti otu samanı,
Gel bu yıl birlikte döğek harmanı,
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Çıtıllıda kanalda yüzek beraber,
Okulda okuyup yazak beraber,
Bayramda köyü gezek beraber.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Çarşaktan koca sarıya bakalım,
Kızıltepede bir ateş yakalım
Gel birde sindiyenliye çıkalım.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Araba yolu yapıldı, dik değil artık,
Odunlar, omuza yük değil artık,
Mantarlı, dikenli bük değil artık
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Bu köy değil mi her şeyin başı?
Gözünde tütmez mi ananın aşı?
Asfaltın bir ucu inan göz başı.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Çelik oyna çalduruğa tutulma,
Ateşimde başkasına yakılma.
Niye gelmemişim diye yıkılma.
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Efiğinde kardanını bozdurma.
Çolçocuğun bu ellerden bezdirme.
Öz yurdunda başkasını gezdirme,
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Kadıoğlu, kazan , ağcoğlu ile,
Neslimiz tanışsın olsunlar bile,
Deme bu yıl geçti gelecek yıla,
Senede bir sefer köye gel gardaş.

Kadoğluyum sözüm hep bu yoldadır,
Hüseyingazi mübarek bir beldedir.
Sevdası gönülde adı dildedir.
SENEDE BİR SEFER KÖYE GEL TİSLİ.

13/03/2007
Nurettin KILIÇ

 

Neler Yapardım

Birkez daha gidersem tis köyüne,
Konuk olsam anam birkaç öğüne
Hele birde rastlarsam bir düğüne
Bektaş çalarda ben oynamazmıyım.

Kışın dağı taşı gezersem,
Tekkeden dört bir yanı süzersem
Ereçte göl doluyken yüzersem
Bunları herkese söylemezmiyim.

Güzel olur ereçlerin elması,
Nehoş olur sayvanlarda kalması
Bulunursa birde yaprak sarması
Ocaktan inmeden onu paylamazmıyım

Tarlalardan mısırları kırarsam,
Usul yavaş koca sarıya varırsam,
Közleneni calazına sararsam,
Yiyipte gönlümü eylemezmiyim.

Kadıoğlu sözlerini az söyle,
Uzatmadan ne söylersen öz söyle,
Özledin mi? dört bir yana yaz söyle,
Sen söylersin de ben dinlemezmiyim.

Nurettin KILIÇ
Kasım 2012

 

TİS’TE YEMEK

 

Tis’te yemek güzel oldu,

Buna sevinen okuldu.

Niçin diye sormayınız,

En çokta O konuşuldu.

 

Temizlendi köşe bucak,

Yandı ateş, tüttü ocak.

Gelen boşuna gelmedi,

Sevgi vardı kucak, kucak.

Her evden, bir aş kaynadı,

Güzel oldu, hoş kaynadı.

Yılların hasreti bitti,

Kol sarıldı, baş kaynadı.

 

Ana, baba, evlat, torun.

Aramızda yoktur sorun.

Bu günü dünle yoğurduk,

Daha güzel oldu yarın.

Büyük küçük bir arada.

Oturduk aynı sofrada.

Geçmişimizi yad ettik,

Buluştuk aynı duada.

 

Büyükler yan yana durdu,

Küçüklerde oyun kurdu.

İçimizdeki güzellik,

Bugün yüzümüze vurdu. 

Herkes bir ucundan tuttu.

Emek verdi, sevgi kattı.

Kadın erkek hep beraber,

Kardeşlik bilinci arttı.

 

Herkes geldi, bu davete,

Ortak oldu, bu rahmete,

Helal olsun bütün emek,

Değer her türlü zahmete.

 

Birlik, beraberlik vardı,

Kardeşlik dört yanı sardı,

Gelemeyen köylülerin,

Sanki orda ruhu vardı.

 

Tepeden izledi bizi,

Sevindi Hüseyingazi.

Var olasın köylüm benim,

Kıskanacak her köy bizi.

 

02/09/2017

NURETTİN KILIÇ

tis 1. yemek 2017 6

tis 1. yemek 2017 1

tis 1. yemek 2017 3

tis 1. yemek 2017 4

 

Diyorlar Bizde

1

Düzgün, mısmıldır; başörtüsü, bürük
Lahana, kelem; dağ armudu, çördük.
İştaha, mada; azıcığa, eccük,
Alkışa da çepik diyorlar bizde.

Merdiven, badaldır; sebze de, zavzu,
İğneye biz derler, dibeğe, sohu.
Sitil, kovadır; ceket ise saku,
Sedire de mahat diyorlar bizde.

Behni, yem yeridir; arazi, yazu,
Göcek köşedir; yumruk ise muşmu,
Balçığa lığırt, ev duvarına çandu,
Civcive de cücük diyorlar bizde.

Banyo yapmak yunmak, bol ise foltah,
Hindi, culuhtur; sac ekmeği cızlah.
Patates gostil, sahiye essah,
Kızılcığa zoğal diyorlar bizde.

Takunya, nalindir; çok fazla zebil,
İçi boş küfüktür; katmerse, hetil,
Şubata gücük, yatağa da mitil,
Belkiye ellağam diyorlar bizde.

Biber, issottur; sırık ise herek,
Elbise, urbadır; kilitse firek,
Fasülye çiğit; raf ise terek,
Muşmulaya döngel diyorlar bizde.

Salon, hayattır; sürekliyse fasa,
Keh, uçurumdur; sığ yer ise yoha,
Aşgana, mutfak; işteyse deydaha,
Çınara kavlağan diyorlar bizde.

Ağleş, dur demek; yazma ise çember,
Ahacuk iştedir; bakır kap lenger.
Yufkaya işkefe, salçaya pelver,
Mandaya da kömüş diyorlar bizde.

Azıcık, bidıhım; tatsızsa sarsuh,
Boduç, su kabıdır; ayran da gatıh.
İşkembeye mimbar; çiviye de mıh,
Bileziğe golbağı diyorlar bizde.

Şip, çabuk demek; rezil de ilezir,
Foroz, horozdur; kevgir de ilistir.
Kaynağa göze, peçeteye peşkir,
Geçen yıla bıldır diyorlar bizde.

2

Keçi, eliktir; kedi yavrusu, enük,
Piliç, feriktir; böcek ise böcük.
Fareye sıçan, eşeğe de kölük,
Kaplumbağaya tosbağa diyorlar bizde.

Kızılcık, kirendir; sincap ise calit,
Pancar, pazudur;meşe ise pelit.
Cevize, koz; yemek suyuna tirit,
Karpuza da bostan diyorlar bizde.

Kısa yol kesedir; köşe de çene,
Üzüm dalı, tevek ;tane de dene,
Salatalık, hıyar;yineye gene,
Kahveye de gayfe diyorlar bizde.

Orak, galuçtur; un kabı da tirki,
Mandal, kıskaçtır;kova ise helki.
Ayrana, ağartu; ekşiye eşgi,
Kompostoya hoşaf diyorlar bizde.

Deriye gön, virane yere peğ,
Yabaya dirgen, büyük sepete heğ,
Sırığa taya, lavobaya cağ,
Yağ kabına şapşal diyorlar bizde.

Sopa kötektir; hafif ise yeğnik,
Çit, fıraktudur; kümes ise pinnik.
Köşeye göcek, sıraya ise keşik,
Kilime de cecim diyorlar bizde.

Kürek, güdeldir; zehir ise ağu,
Sert yitidir; damat ise güyoğu.
Sıkıya kip, büyük fareye geloğu,
Çapaya da meğel diyorlar bizde.

Ham karpuz, şalak; ibrik ise ırbıh
Yatak döşek; küçük baraçsa cındıh.
Şala atgu küçük sepete gıdıh,
Çamaşıra esvap diyorlar bizde

Ezgi, gaydadır; saklambaç sinnenbit,
Patırtı velvele; çekirdek çiğit.
Tepsiye sini, araca vesayit,
Makarnaya erüşte diyorlar bizde

Tekme tepiktir; tırmıksa gelberi,
Cımbız, mangaçtır; elbise entari.
Nisana abrul, ocağa zemheri,
Aralığa garagış diyorlar bizde.

M. NECATİ GÜNEŞ
Tarih Öğretmeni

 

Cigara Yasak

 Arada çekerdik bir iki nefes,
Dedilerki birgün, cigara yasak.
Yemeğin üstüne olurdu enfes
Dedilerki birgün, cigara yasak.

Salaçlardan tütünleri yolmuştuk,
Gazete kağıdına sarmıştık,
Bir iki derken buna alıştık.
Dedilerki birgün, cigara yasak.

Üretimi serbest, içmesi yasak,
Tabakaya tütünü gelin az basak.
İlanı getirin dört yana asak,
Dedilerki birgün, cigara yasak.

Bir başka adı aptal otudur,
Günlük istihakın tam bir kutudur,
Bırakması başlamaktan kötüdür.
Dedilerki birgün, cigara yasak.

Parası eledir, dumanı yele,
Dudakta başkadır, yakışır ele,
Sosyete mekanda yer yoktur küle,
Dedilerki birgün, cigara yasak.

Hem zengin içerdi, hemde fukara.
Ekmekten önce bulunur para.
Kiminde sevinçtir kiminde yara,
Dedilerki birgün, cigara yasak.

Akıllı olan bunu baştan yakmadı.
Küçük görmeyin az yuva yıkmadı,
Haram helal diye fetva çıkmadı.
Dedilerki birgün, cigara yasak.

Cahilde içiyor alimde bunu,
Perişan tabiki hepsinin sonu,
Gümdeme oturdu en büyük konu,
Dedilerki birgün, cigara yasak.

Çocuk içti, karı içti, kız içti,
Hanımdan korkan daha az içti,
Dokuz on ay birde yaz içti,
Dedilerki birgün, cigara yasak.

Dördüncü Murat başta uğraştı,
Tebdil kıyafet gezdi dolaştı.
Yazıcıoğlu’yla Tayyib’e de bulaştı,
Dediler ki birgün, cigara yasak.

Kökten yok etmek olmalı gaye.
Başarana verilsin en büyük paye,
Yasa çıktı ha! Sanma hikaye,
Dediler ki birgün, cigara yasak.

Kimseler yokken dostum olmuştu,
Dumanı ciğerlerime dolmuştu
Zaten bırakmaya çok az kalmıştı
Eyi ki dediler, cigara yasak.

Nurettin KILIÇ
OCAK 2008

 

TOKATLI MISIN?

Kaleye çıkmadıysan,
Gıjgıjda gezmediysen,
Topçamı görmediysen,
Söyle, sende Tokatlı mısın?

Zile'nin pekmezinden,
Turhal'ın kavunundan,·
Kazova'nın üzümünden
Tatmadıysan Tokatlı mısın?

Sulusokak bakırını,
Timurlenk, Melikgazi yatırını,
Gazi Osman Paşa anıtını,
Görmediysen Tokatlı mısın?

Niksar'ın ayvaz suyunda,·
Reşadiye kaplıcasında,·
Hıdırlık ırmagında,
Çimmediysen Tokatlı mısın?

Tokat kebabından yemediysen,
Tokat meyve suyundan içmediysen
Hıdırlık köprüsünden geçmediysen
Sende söyle Tokatlı mısın?

Almus gölü balıgından,
Tozanlı yaylası balından,
Çamiçi yaylası kaymagından,
Yemediysen Tokatlı mısın?

Vezinden, döngelinden
Madımagından, çökeliğinde
Hele cevizli balından,
Yemediysen Tokatlı mısın?

Artova'nın ovasını,·
Çamlıbel'in havasını,·
Kızıleniş belasını,
Bilmediysen Tokatlı mısın?

Topçam'ım bu kadar yazdın,
Çok iller gezdin, dolaştın,
İzmir'de kararmı kıldın,
Sen de Tokatlı mısın?

Erbaa'nın tütününü,
Tokat ilinin bütününü,
Taş hanının sütununu,·
Görmediysen Tokatlı mısın?

Hüseyingazi Tepesine çıkmadıysan
Annak kayadan Niksar'a bakmadıysan
Erecin soğuk suyundan içmediysen
Söyle, sen de Niksarlı mısın?*

*Not: Son dörtlük tarafımızdan eklenmiştir.

  • NOT: Sayfamıza şiir eklemek için aşağıdaki "Yorum Yaz" bölümünü kullanabilirsiniz.

DİKKAT!
Çok büyük bir çaba harcayarak oluşturulan bu sayfamız ve yöresel kültürümüzü tanıtan diğer sayfalarımız kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılarak hiç bir yerde yayınlamamaz.
© Tüm Hakları Saklıdır.

 
Facebook'ta Paylaş

Yorumlar   

 
+2 #10 asdfgh 03-12-2013 21:45
memleketimindir güzel ağaçlar
memleketimindir güzel kuşlar
memleketimindir o güzel çiçekler
memleketimiz memleket hemşerim
Alıntı
 
 
-1 #9 Melis 14-01-2013 18:41
:oops: :sad: :-| :D :lol: :-x :zzz çok uzun bunlar hele biş tanesi 20 kıta:!!!!
Alıntı
 
 
-1 #8 başak 28-11-2012 20:24
:D hahahaaaaaaaaaa çok uzunnnnnnnnn bence :P
Alıntı
 
 
-2 #7 misafir 17-11-2012 13:55
çok uzun :-* :zzz ;-)
Alıntı
 
 
+1 #6 fani 17-11-2012 06:47
ah benim memleketim
Alıntı
 
 
0 #5 kübra 18-03-2012 20:24
çok güzel şiirler var ama uzun :-)
Alıntı
 
 
+1 #4 buse 10-12-2011 19:38
şiirler harika ama çok uzunbence :lol:
Alıntı
 
 
+3 #3 ayşenur aslan 10-10-2010 03:57
yha şiirler ßiras kısa olsa daa iyi olurdu ;-):sad:
Alıntı
 
 
0 #2 ismet özsoy 12-04-2010 07:42
her şeye beş kala


yine saplanacak kalbime
fırtınalar koparan sözlerin
yine gidişine beş kala
yine ateş alacak gözlerin

yine baharda açan çiçek gibi
durgun deniz misali nazın
yine kavuşmaya beş kala
yine ayrılık yine iğneli sözlerin

güneşi arıyorum
hiç doğmayacak diye
üşüdüğümün farkına varmadan
yine ölüme beş kala
yine tatlanıyor acı dillerin

sensizim yine
çaresiz tükeniyorum umutlarımda
farkında olmadan
yine sen varsın
bitmeyen duygularımın bu kavgasında
Alıntı
 
 
0 #1 mislina 24-11-2009 18:17
ya şiirleriniz kısa olsun biraz:cry:
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Sayfamız

Giriş Yap

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün799
mod_vvisit_counterDün2419
mod_vvisit_counterBu Hafta6161
mod_vvisit_counterBu Ay37635
mod_vvisit_counterToplam16841424

Şu anda 18 ziyaretçi online.
Facebook Sayfamız

Niksar Hava Durumu

Niksar  

Facebook Sayfamız