23 Ocak 2019, Çarşamba
   
Yazı Boyutu

Atasözlerimiz

A Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
Aç ayı oynamaz.
Aç doymam, tok acıkmam sanmış.
Aç koyma hırsız olur. Çok söyleme arsız olur.
Aç it, fırın yıkar.
Aç tavuk kendisini, buğday ambarında sanır.
Açma kutuyu söyletme kötüyü.
Adam olana bir söz yeter.
Ağanın malı gider, hizmetkârın canı gider.
Ağır otur, batman gel.
Adımız çıkmış doksana, inmez seksene.
Ağrımadık dişine, kerpeten kıstırma.
Ağustosta yatanı, zemheride bünelek tutar.
Akacak kan damarda durmaz.
Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir.
Akşamın şerri, sabahın hayrı.
Al sana bir kaya, nereye dayarsan daya.
Alçacık eşşek mi gözlüyon binmeye.
Allah fakir kulunu sevindireceği zaman, önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş.
Arı bal alacak çiçeği bilir.
Arife tarif gerekmez.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Armudun iyisini ayılar yer.
Arslan yatağından belli olur.
Asıl azmaz, bal kokmaz; kokarsa yağ kokar; onun da mayası yoğurttandır.
At biniciye göre kişner.
Ateş düştüğü yeri yakar.
Atın yerine eşşek bağlanmaz.
Avucuma ne osurdunki , burnuna ne dutuyum.
Azan ya belasını bulur, ya mevlasını.
Azıcık aşım, ağrısız başım.
B Babası oğluna bağ bağışlamış, oğlu da bir cımbı üzüm vermemiş.
Bal tutan parmağını yalar.
Bekara karı boşamak kolay gelir.
Beleş sirke baldan tatlıdır.
Ben umuyom bacımdan, bacım ölüyor acından.
Besle kargayı, oysun gözünü.
Bir dirhem et, bin ayıbı örter.
Bir günün beyliği beyliktir.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Bir adam yedisinde neyse, yetmişinde de odur.
Bir adamın adı çıkacağına, canı çıksın daha iyi.
Bir adamın yemek yemesi nasılsa, iş görmesi de öyledir.
Biri yer, bini bakar, kıyamet ondan kopar.
Bitli baklanın kör alıcısı olur.
Bizim gelin halı getürür, gendü serer gendü oturur.
Borcu olup düşünmektense, uyuz olup kaşınmak iyidir.
Boşa koydum dolmuyor, doluya koydum almıyor.
Boşboğazı ateşe atmışlar odun yaş diye bağırmış.
Buğdayım var diye güvenme ambara girmeyince, oğuluna güvenme el kızı koynuna girmeyince.
C-Ç Can pekmezden tatlı.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Çalma kapımı, çalarlar kapını.
Çobanın gönlü olunca tekeden süt sağar.
D Dadanmış kudurmuştan beterdir.
Dağ adamı, öldürür sağ adamı.
Davul bile dengi dengine çalar.
Değirmene vardım derdimi yanmaya, oda başladı tersine dönmeye.
Deliye yel ver, eline bel ver.
Denize düşen yılana sarılır.
Dere ağzından tarla alma sel için; kırktan sonra karı alma el için.
Dereyi görmeden paçayı sıvama.
Dereyi geçerken at değiştirilmez.
Destursuz bağa girilmez.
Destursuz bağa giren, sayısız deynek yermiş.
Deveye demişler ki niye boynun eğri? Nerem doğru ki? demiş.
Deveyi yardan atan, bir tutam ot.
Dilenciye hıyar vermişle, eğri diye beğenmemiş.
Dilenciye kıtlık olmaz.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Dilim seni netmeli, dilim dilim etmeli.
Dinsizin hakkından imansız gelir.
Dirgene dayanmayan porsuk, harmana girmesin.
Doğmamış çocuğa don biçiyon.
Doğru söze hacı emmin ne desin?
Dost başa bakar, düşman ayağa.
Dur dur durmuşa, askerden gelmişe karısı ölmüşe var.
Düğününde halburla su çekerim.
E Eceli gelen it, cami duvarına işer.
Erken yola çıkan yol alır, erken evlenen döl alır.
El adama akıl verir, ama ekmek vermez.
El atına binen, tez iner.
El eli yur, elde döner yüzü yur.
El elin eşşeğini üflük çalarak ararmış.
El mi yaman, bey mi yaman?
Elde yiyen yolda acıkır.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Elden gelen, öğün olmaz. Olsa da vaktinde bulunmaz.
Elin işte, gözün oynaşta olmasın.
Elin ipiynen kuyuya inilmez.
Elinin hamuruynan erkeğin işine karışma.
Elmayı soy ye armudu say ye.
Erinenin oğlu kızı olmazmış.
Eşek yemediği yoncayı yerse, ya karnı ağırır ya başı.
Eşek hoşaftan ne anlar? Suyunu içer danesini bırakır.
Eşek suyu içer ama, ıslık çalmak ikrama geçer.
Eşek ölür semeri kalır, insan ölür eseri kalır.
Eşeği süren osuruğuna katlanır.
Eşeğin canı yanarsa attan hızlı gider.
Eşeğini döğemeyen, hırsını palanından alır.
Eşekten düşen ölmüşte, attan düşen ölmemiş.
Evden büyüyen dana, öküz olmaz.
F-G-Ğ Fakirin tavuğu tek tek yumurtlar.
Garı vardur gişiyi(kocayı) yeşil yaprah eder. Garı vardur gişiyi gara toprah eder.ksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Gizlice öğürseyen, eşgere(aşikâre) buzalar.
Goca cevüz gocaduhca, ışgun verü budaduhca.
Gördüksüzün bir oğlu olmuş, çekmiş çü....nü koparmış.
Gözünün önündeki merteği görmez, Hasan Dağı'na oduna gider.
Gurahlıktan gıtlıh olmaz, yağarlıktan gıtlıh olur.
Güddüğü üç dene davar, ısılığı dağları dutuyo.
H Hasta olan ölmez, eceli gelen ölür.
Haydan gelen huya gider, selden gelen suya gider.
Hayırlı evladın varsa düğünde ne işin var gir oyna, çık oyna; hayırsız evladın varsa cenazede ne işin var gir ağla, çık ağla,
Herkes kaşık yapar ama, sapını ortasına getiremez.
Her kütüğün başında karınca toplanmaz.
Her horoz kendi çöplüğünde öter.
Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır.
Herkes evine, tavuk pinniğine.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
Horozu çok olan köyde, sabah tez olur.
I-İ-J Isıracak it, dişini göstermez.
İçi beni yakar, dışı eli.
İnersin gönlüm inersin, attan eşeğe binersin. O’nu da bulamazsan yaya gidersin.
İşini bilmeyen çavuşlar, İşer pisliğini avuçlar.
İşten artmaz, dişten artar.
İtin dayısı olmaz.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
İt ite, it de kuyruğuna buyurmuş.
İt ile yatan, pireyle kalkar,
İti an, sopayı hazırla.
İti dövmektense korkutması daha iyidir.
İti öldürene sürütürler.
İtinen dalaşacağına, çalıyı dolaş.
İtin hatırı yoksa sahibinin hatırı var.
İtin duası kabul olsa, gökten kemik yağar.
İyiliğe iyilik her adam işi, kötülüğe iyilik er adam işi.
K Kalın incelene kadar, incenin canı çıkar.
Kara keçiyi gören içi dolu yağ zanneder.
Karardı köz, tükendi söz, kalkın gidin siz, yatacağız biz.
Kavun değil ki, kıçını koklayasın.
Keçinin uyuzu, gözenin üst başından su içer.
Keçiyi keçi bacağından asarlar, koyunu koyun bacağından.
Kedi ciğere yetişemeyince, mundar der.
Kel başa, şimşir darak.
Kendi gözündeki merteği görmüyor, başkasının gözündeki saman çöpünü görüyor.
Keser döner sap döner, gün gelir hesap döner.
Kesdene kabuğundan çıkmışda, gabuğunu beğenmemiş.
Kenarına bak bezini, anasına bak kızını al.
Kılavuzu karga olanın, burnu b..tan çıkmaz.
Kış kışlığını, puşt puştluğunu yapar.
Kışın ekmeksiz, yazın gömleksiz yola çıkılmaz.
Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit.
Kirpi yavrusunu pamuğum diye sever.
Kurt kocayınca, itin masgarası olurmuş.
Kork korkmazdan, utan utanmazdan.
Koyun can derdinde, kasap yağ derdinde.
Koyunun olmadığı yerde, keçiye Abdurrahman çelebi derler.
Köpeksiz köyde köteksiz geziyon.
Kömüş yıktığı deliği bilir.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Kör ölür badem gözlü, kel ölür sırma saçlı olur.
Kör şeytan kör gözüne nalet.
Kötü komşu insanı mülk sahibi yapar.
Kurda sormuşlar ki niye boynun kalın? Kendi işimi kendim görürüm demiş.
L-M-N Leyleğin ömrü lak lakla geçer.
Merhametten maraz doğar.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Misafir umduğunu değil, bulduğunu yer.
Misafir misafiri istemez, ev sahibi hiçbirini istemez.
Namazda gözü olmayanın, ezanda kulağı olmaz.
Nasipte varsa gelir Hint'ten, Yemen'den; nasip değil ise ne gelir elden.
Nasipten öteye yol olmaz.
Nerden geliyor bu yoğurdun bolluğu.
Ne kızı veriyor, ne dünürü küstürüyor.
Ne işedin avucuma ki, ne çalayım yüzüne.
Ne gader gıtlıh olsa da harmansız yıl olmaz.
Ne kızı veriyor, ne dünürü küstürüyor.
O-Ö O yalan bu yalan, fili yuttu bir yılan.Bu da mı yalan?
Oha vardır öküz durdurur, oha vardır zelve kırdırır.
Oğlan yer oyuna geder, çoban yer goyuna geder .
Oldu olacak, kırıldı kör nacak.
Olmuşla ölmüşe, çare yok.
Öküz öldü, ortaklık bitti.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Ölme eşeğim ölme, yaz gelince yonca vereceğim.
Ölmüş eşek kurttan korkmaz.
Ölüye giden ağlar, düğüne giden oynar.
Ölüyü çok yıkayanca, abdesti bozulur.
P-R-S-Ş Sabreden derviş, murada ermiş.
Safı cehenneme koymuşlar odunum yaş diye bağırmış,
Saman elin ise samanlık senindir.
Sarsuğu cehenneme atmışlar, odunum yaş demiş.
Sayılı koyunu kurt yemezmiş.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Sen hod, ben hod, atlara kim verecek ot?
Sıçanın sidiğinin denize faydası olur.
Sinek küçüktür ama, mide bulandırır.
Sirkeyi sarımsağı hesap eden, kelleyi paçayı yiyemez.
Söz dinleyen evlat, kocasından erken kalkan avrat , rafan at, ne murattır ne murat.
Su içene yılan bile dokunmaz.
Su küçüğün sofra büyüğün.
Suyun durgun akanından, adamın yere bakanından kork.
T-U-Ü Tarlayı taşlı, kızı kardeşli yerden al.
Taşıma su ile değirmen dönmez.
Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.
Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi olmamış.
Tencere dibin kara. Seninki benden kara.
Tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer, kürkçü dükkanıdır.
Tilki tilkiliğini ispat edinceye kadar, post elden gider.
Tok ağırlaması güç olur.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Tosbağa kabuğundan çıkmışta, kabuğunu beğenmemiş.
Üzümü ye, bağını sorma.
V-Y-Z Vakitsiz öten horozun başı kesilir.
Ya bu deveyi güdeceksin, ya bu diyardan gideceksin.
Yarım doktor candan, yarım hoca dinden eder.
Yaşlının yaptığı iş kâr, yediği zarar.
Yavşak, büyür bit olur, enik büyür, it olur.
Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu abayı.
Yazın ayransız, kışın yorgansız olmaz.
Yazın ceketini al da; kışın ister al, ister alma.
Yazın yaşa, kışın taşa oturma.
Yelen değirmen ya iğini, ya çarkını kırar.
Yedik, içtik, gözden düştük.
Yemek gördün giriş, dayak gördün siviş.
Yiğidi öldür, hakkını yeme.© Niksar Hüseyingazi Köyü Web Sitesi niksarhuseyingazi.com
Zengin atını dağdan aşırır, fakir düz ovada şaşırır.
Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar.
Zulm ile abad olanın sonu berbat olur.
  • NOT: Sayfamıza atasözü eklemek için aşağıdaki "Yorum Yaz" bölümünü kullanabilirsiniz.
DİKKAT!
Çok büyük bir çaba harcayarak oluşturulan bu sayfamız ve yöresel kültürümüzü tanıtan diğer sayfalarımız kaynak gösterilerek dahi alıntı yapılarak hiç bir yerde yayınlamamaz.
© Tüm Hakları Saklıdır.
Facebook'ta Paylaş

Yorumlar   

 
+1 #29 tunahanpeksoz 16-05-2013 10:10
çook sağolun ödevimde yardımcı oldu :D :lol: :roll: [[fenerbahce]] :-| :-)
Alıntı
 
 
+1 #28 tunahanpeksoz 16-05-2013 10:06
ödevimde çok lazım oldu :D :lol: :roll: ellerinize sağlık[[fenerba hce]]
Alıntı
 
 
+2 #27 oğuzhan 25-04-2013 18:32
ödevim de lazım oldu
Alıntı
 
 
+3 #26 511 30-12-2012 21:31
Hizli kosan attin b*ku seyrek düsermis, acele ise seytan karisir
Alıntı
 
 
+1 #25 mahmut cemiloğlu 08-10-2012 13:45
gülme komşuna gelir başına
Alıntı
 
 
+1 #24 dila 27-09-2012 16:06
harikalar :D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
Alıntı
 
 
+3 #23 merve 24-05-2012 16:23
çok güzel ödevim için iyi oldu bilmediğim atasözleri öğrenmiş oldum.. :cry: 8) ;-) :lol: :D :P :o :-* :-* :-* :lol: :lol: :-) :-) :o :o
Alıntı
 
 
+3 #22 sudenaz 13-05-2012 07:20
çok saolun proje ödevim içinçok iyi oldu :D :lol: :-) :P
Alıntı
 
 
+4 #21 cihat baştuğ 07-05-2012 14:31
Keskin sirke küpüne zarar. :D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll: :sigh:
Alıntı
 
 
+3 #20 zeynep uyar 06-05-2012 19:59
:-) :-) :-) atasözlerine çok teşekkür ediyorum :P :P :P :P :oops: :-* :-| 8) ;-) :D :lol: :-) ;-) 8) :-| :-* :oops: :sad: :cry: :o :-? :-x :eek: :zzz :P :roll:
Alıntı
 

Yorum ekle

Güvenlik kodu
Yenile

Facebook Sayfamız

Giriş Yap

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterBugün2415
mod_vvisit_counterDün1340
mod_vvisit_counterBu Hafta5358
mod_vvisit_counterBu Ay36832
mod_vvisit_counterToplam16840621

Şu anda 35 ziyaretçi online.
Facebook Sayfamız

Niksar Hava Durumu

Niksar  

Facebook Sayfamız