24 Ocak 2019, Perşembe
   
Yazı Boyutu

Niksar

Bir Eski Başkent: Niksar

NİKSAR TANITIM VİDEOSU

Bölüm 1

Bölüm 2


 

TARİH VE KÜLTÜRÜN HARMAN OLDUĞU YER : NİKSAR

Niksar Turizm Haritası
Niksar Turizm Haritasını Ayrıntılı İncelemek İçin Tıklayınız...Niksar; Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nün iç kesiminde yer alan, Tokat iline bağlı bir ilçedir. Yüz ölçümü 955km² olan Niksar, 40° 35’ kuzey enlemi ile 36° 58’ doğu boylamı üzerinde bulunur. Deniz seviyesinden yüksekliği ortalama 350 m. olup kuzey batısında Erbaa, güney batısında Tokat, güneyinde Almus, güney doğusunda Reşadiye ve Başçiftlik ve kuzeyinde Akkuş ilçeleri vardır. Toprak bakımından ilin beş büyük ilçesinden birisidir.
Kuzeyinde Canik Dağları, güneyinde Dönek Dağı ve bu iki dağın arasında ise Niksar Ovası yer almaktadır. Canik Dağları Karadeniz’e paralel uzanan platolarla kaplıdır. Bu platolardan Çamiçi Yaylası yalnız Niksar’ın değil Tokat’ın da en önemli yaylalarındandır.
Akarsular bakımından oldukça zengin olan Niksar topraklarını Kelkit Çayı ve bu çayın irili ufaklı kolları sular. Kelkit Çayı’nın suladığı bereket kattığı Niksar Ovası, Karadeniz Bölgesi’nin en önemli ovalarından birisidir.
Tarım arazisi bakımından elverişli bir ovaya sahip olan ilçenin % 53’ü orman ve fundalıklardan %12’si çayır ve meralarla kaplıdır. İlçe topraklarının %32’si ekilip dikilirken, yalnızca %3’ü elverişli değildir.
Niksar’ın kuzeyindeki yüksek kesimlerde kayın, çam , gürgen, ladin; alçak kesimlerdeki düzlüklerde kavak, söğüt; ovada otsu bitkiler; vadilerde ise meyvelikler bitki örtüsünü oluşturur.
Dağ ve ormanlarda yaşayan başlıca av hayvanları sansar, tavşan, kurt, ayı ve domuzdur. Kuş türleri içinde ise keklik, yaban ördeği ve bıldırcın önemli yer tutar.
Niksar’da Orta Karadeniz bölümü iklimiyle, iç Anadolu iklimi arasında bir geçiş iklimi görülür. Kışlar genellikle ılık ve yağışlı, yazlar ise sıcak geçer. Her aya yağış alan İlçenin yıllık yağış ortalaması 475.2 mm, yıllık ortalaması ise 14.7 °C 'dir
Canik Dağlarının Kelkit Vadisi’ne inen eteklerinde kurulan ve Kelkit Irmağı’nın geçtiği vadi boyunca uzanan Niksar’ın tabii güzelliklerini şehir merkezine 14 km. uzaklıktaki Çamiçi Yaylası perçinlenmektedir.
Danişmendli, Selçuklu ve Osmanlı zamanlarının Türk-İslam Kültürünü yansıtan eserlerle donatılan şehir, tarihin izlerini bütün ihtişamıyla yaşatan zengin bir Açıkhava müzesi görünümündedir.

1-Talazan Köprüsü
2-Lülecizade Kardeşler Çeşmesi
3-Çöreğibüyük Camii
4-Men Pharnaku Tapınağı
5-Kasım Ahmet Kervansarayı
6-Develik Hanı
7-Hacı Çıkrık Türbesi
8-Kırkkızlar Türbesi
9-Hoca Sultan Çeşmesi
10-Keşfi Camii
11-Seğmenli Köprüsü
12-Matori Hamamı
13-Leylekli Köprü
14-Erzurumlu Emrah Türbesi
15-Hükümet Konağı Çeşmesi
16-Hükümet Konağı
17-Çilhane Köprüsü
18-Taşmektep
19-Cin Camii
20-Yağıbasan Türbesi
21-Yağıbasan Medreresi
22-Niksar Kalesi
23-Yusufşah Türbesi
24-Büyük Hamam 26-Ulu Camii
27-Kaleiçi Çeşmesi
28-Kale Hamamı
29-Doğanşah Alp Türbesi
30-Kulak Tekkesi
31-Akyapı Kümbeti
32-M.Ahmet Danişmend Gazi Türbesi
33-Çavuş Hamamı
34-Sungurbey Türbesi
35-Çepnibey Türbesi
36-Tamatorgos Kilisesi
37-Hüseyingazi Köyü Kaya Mezarı  MELİK AHMET DANIŞMEND GAZİ TÜRBESİ

Şehir Merkezinde Gazi Mezarlığı içerisindedir. Halk arasında Melik Gazi adlı ile bilinen bir Danişmendli eseridir. Niksar Fatihi Danişmend Ahmet Gazi H.447’de Canik, Herkümbet kalesini muhasara ettiği bir sırada şehit edilince, cenazesi Niksar’a getirilerek anılan yere defnedilmiştir.

Türbe kare şeklinde bir salon ihtiva eder ve üçgen şeklinde bir pervaz üzerine yerleştirilen yuvarlak bir kubbe ile örtülü iken daha sonra kiremit çatılı bir tavanla kapatılmıştır.ULU CAMİİİlçenin doğu çıkışında Cepnibey Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet (Hükümet) caddesi üzerinde 295 ada, 28 nolu parselinde kayıtlı bulunan Ulu Camii, 12. yüzyılda Danişmendliler döneminde inşa ettirilmiştir. Camii Kültür Bakanlığı Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun koruma altına alınmıştır.KIRKKIZLAR KÜMBETİ

Eser cedit mahallesi kırkkızlar sokağında bulunmaktadır. Banisi ve inşa tarihi belli değildir. Ancak üslûp özellikleri itibariyle XII. Yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenmektedir.Kümbetin inşası ( H.617-M.1220 ) tarihine yakın bir tarih olarak gösterilmektedir.

Kümbet Anadolu’da az sayıda bulunan tuğla işçiliğine sahiptir. İçte ve Dışta sekizken plândır. İki katlı olan yapının alt kısmında mumyalık yer alır, Girişi, kuzey doğu cephesindedir.TALAZAN KÖPRÜSÜEski Niksar- Erbaa karayolunda, Kelkit ırmağı üzerinde kurulan köprü kesme taştan yapılmış olup yedi sivri kemer üzerine oturtulmuştur. Köprü üzerinde kitabe olmadığı için ne zaman yapıldığı bilinmemektedir. Eserin Selçuklu Köprü mimarisi özelliklerini taşıdığına binaen bu dönemde yapıldığı tahmin edilmektedir. Boyu 147 m. eni 10m.yüksekliği 9m. dir.YILANLI KÖPRÜ

Şehir içindeki Çanakçı Çayı üzerinde bulunan tek kemer gözlü ve yarım daire şeklindedir. Köprünün orta bölümünde bulunan bir taş üzerinde ağzında yılan bulunan bir leylek figürü yer almaktadır. Bu yüzden halk arasında Yılanlı yada Leylekli Köprü diye anılmaktadır.Kemer kısmı kesme taş, diğer kısımları moloz taşlar ile örgülüdür.NİKSAR KALESİ

Niksar Kalesinin ne zaman yapıldığı tam olarak bilinmemekte, orta çağdan kaldığı sanılmaktadır. Şehrin kuzeyinde yüksek bir tepe üzerine iç kale ve dış kale olmak üzere üç ölümden inşaa edilmiştir. Romalılardan beri stratejik öneme sahip olan Niksar kalesi Bizans, Danişmendliler, Selçuklular ve Osmanlılar döneminde de bu özelliğini korumuştur.ÇÖREĞİ BÜYÜK CAMİİ

İlçe merkezinde Cahit Külebi caddesinde, şehir girişinin sağında Lülecizade kardaşler çeşmesi yanındadır. Günümüzde camii olarak ibadete açık olup sadece kapı portali orijinal olarak korunmuş, diğer bölümler tamamen yenilenmiştir. Mevcut kitabesi bulunmayan yapının orjinalinin ve portalinin muhtemelen 13. yüzyılda yapıldığı tahmin edilmektedir.

Kapı üzerinde bir kitabenin olması gerekirken bugün onun yerine mermerden yapılmış sembolik bir kitabe bulunmaktadır. Dikdörtgen plânlı, kiremit çatılı ahşap caminin kuzey cephesinde minaresi yer alır. Güney duvarında altı, doğu batısında üçer pencere bulunmaktadır ve Niksar’ın en önemli tarihi eser camiileri arasında yer alır.NİKSAR EVLERİ Niksar, Kültür Bakanlığınca koruma altına alınmış birçok tarihi eseri ile tarih, tabiat ve kültürün buluşma noktasıdır.

----AYVAZ SUYU VE PARKI

Niksar Ayvaz Suyu Niksar’ın hemen yanı başında kendi adıyla anılan yöreden kaynak suyu olarak çıkar. Tarihi tespit edilmeyecek kadar eski olan Ayvaz Suyu kalite sıralamasında da dünyanın ikinci suyudur.

Evliya Çelebi Seyahat namesinde Ayvaz Suyu’ndan şöyle söz eder;

Şehrin kıble tarafı dışında haylice mesafede güzel ve küçük binalı bir ılıca vardır. Suyu çok faydalıdır.Gayet lezzetli ve hayat suyudur. Birçok hastalığa faydalı olduğundan dört bir yandaki memleketlerden Temmuz’da gelip nice bin aile tedavi için yıkanırlar ve suyundan içip geri dönerler.

Kalitesi ve lezzeti ile anılan yurdumuzun dört bir yanında müşterisi vardır. Ayvaz Suyu lezzetli ve şifası ile piyasa değerine sahip olmanın itibarını yaşamaktadır.ÇAMİÇİ YAYLASI

Deniz Seviyesinden yaklaşık 1350 m. yüksekte bulunan Çamiçi Yaylası Niksar şehir merkezine sadece 15 dakika uzaklıktadır.

Niksar’da yazın bunaltıcı sıcakları yaşanırken bu sıcaklardan kurtulmanın en kısa yoludur Çamiçi.

Çamiçi’nin çam kokulu serin havası doğal bir terapi niteliğinde olup dinlenmek isteyenlere tavsiye edilir.

Denizden vazgeçemeyenler ise 1-1,5 saat uzaklıktaki Ünye’ye günübirlik gidip gelebilirler.

Yaylada uygun fiyatlarda kalabileceğiniz moteller, dağ evi ve Niksarlının sizi misafir edebileceği bir çok ev bulunuyor.

Yayla kış aylarında karlarla kaplandığında ise bambaşka bir güzelliğe bürünmektedir. Kış sporları için henüz gerekli girişimler yapılmasa da yayla halkı bu zevkten kendisini mahrum etmemektedir. Hafta sonları yaylaya çıkan Niksarlılar araçlarına bağladıkları kızaklarıyla karın tadını çıkarırlar.

Çamiçi Yaylası’nın daha yüksek kısımlarında bulunan dağ köylerinin kütük evleri şehir insanıyla doğanın buluştuğu bir noktadır. Yurt dışında yaşayan Niksarlıların yaz aylarında birer tatil cenneti gibidir dağ köyleri.HÜSEYİNGAZİ KÖYÜ KAYA MEZARI VE HÜSEYİN GAZİ'NİN MEZARIHüseyingazi Köyü Kral MezarıHüseyin Gazi'nin Mezarı
(Selçuklu Alperenlerinden Melik Gazi'nin Kardeşi)
NİKSAR'IN KÖYLERİ, BELDELERİ VE ESKİ ADLARI 

İncelemek istediğiniz köy veya belde adına tıklayınız.

Niksar'ın Köyleri ve Eski Adları

 • Niksar Akıncı Köyü
 • Niksar Alçakbel Köyü
 • Niksar Ardıçlı ( Arguslu ) Köyü
 • Niksar Akgüney ( Sele ) Köyü
 • Niksar Araköy Köyü
 • Niksar Arıpınar ( Gözekse ) Köyü
 • Niksar Arpaören (Ceğ) Köyü
 • Niksar Ayvaköy Köyü
 • Niksar Ayvalı Köyü
 • Niksar Boğazbaşı ( Dönekse ) Köyü
 • Niksar Boyluca ( Ereç ) Köyü
 • Niksar Budaklı ( Huru ) Köyü
 • Niksar Buzköy Köyü
 • Niksar Bayraktepe ( Fel ) Köyü
 • Niksar Beyçayırı ( Huruçayırı ) Köyü
 • Niksar Bilgili ( Elmüdür ) Köyü
 • Niksar Bozcaarmut Köyü
 • Niksar Büyükyurt ( Coc ) Köyü
 • Niksar Camidere Köyü
 • Niksar Cerköy Köyü
 • Niksar Çayköy Köyü
 • Niksar Çengelli ( Hoşulu ) Köyü
 • Niksar Çiçekli ( Şidibe ) Köyü
 • Niksar Çimendüzü ( Kekün ) Köyü
 • Niksar Çalca Köyü
 • Niksar Çatak Köyü
 • Niksar Dalkaya ( Gidiver ) Köyü
 • Niksar Derindere Köyü
 • Niksar Direkli ( Efkerit ) Köyü
 • Niksar Edilli ( Avdiley ) Köyü
 • Niksar Esence ( Ehen ) Köyü
 • Niksar Eyneağzı Köyü
 • Niksar Eryaba Köyü
 • Niksar Geyikgölü Köyü
 • Niksar Gökçeoluk ( İbiski ) Köyü
 • Niksar Güdüklü Köyü
 • Niksar Gülbayır ( Zera ) Köyü
 • Niksar Güvenli ( Buhanı ) Köyü
 • Niksar Güzelyayla Köyü
 • Niksar Gerit Köyü
 • Niksar Gözpınar ( Buğama ) Köyü
 • Niksar Günlüce ( İpsimara ) Köyü
 • Niksar Hacılı Köyü
 • Niksar Hasyer Köyü
 • Niksar Haydarbey Köyü
 • Niksar Hanyeri Köyü
 • Niksar Hüseyingazi ( Tis ) Köyü
 • Niksar Işıklı ( Tenevli ) Köyü
 • Niksar Kapıağzı Köyü
 • Niksar Karakaş Köyü
 • Niksar Karabodur Köyü
 • Niksar Kaşıkçı Köyü
 • Niksar Kiracı Köyü
 • Niksar Korulu ( Leis ) Köyü
 • Niksar Köklüce ( Fatlı ) Köyü
 • Niksar Kumçiftlik Köyü
 • Niksar Kümbetli ( Herkümbet ) Köyü
 • Niksar Mahmudiye Köyü
 • Niksar Mercimekdüzü Köyü
 • Niksar Mezrea ( Mezere ) Köyü
 • Niksar Muhtardüzü Köyü
 • Niksar Mutluca ( Kazalapa ) Köyü
 • Niksar Musapınarı Köyü
 • Niksar Ormancık ( Şadoğlu Çiftliği ) Köyü
 • Niksar Osmaniye Köyü
 • Niksar Oluklu ( Pörekli ) Köyü
 • Niksar Örenler Köyü
 • Niksar Özdemir ( Gülebi ) Köyü
 • Niksar Pelitlik Köyü
 • Niksar Sarıyazı ( Onan - Yağan ) Köyü
 • Niksar Sulugöl Köyü
 • Niksar Sorkun Köyü
 • Niksar Şahinli Köyü
 • Niksar Şeyhler ( Şıhlar ) Köyü
 • Niksar Tahtalı Köyü
 • Niksar Tamlar ( Abdaltamı ) Köyü
 • Niksar Terzioğlu Köyü
 • Niksar Teknealan ( Leğen ) Köyü
 • Niksar Tepeyatak Köyü
 • Niksar Umurlu ( Mağman ) Köyü
 • Niksar Ustahasan Köyü
 • Niksar Yarbaşı Köyü
 • Niksar Yeşilhisar ( Abdalkolu - Ağdırkolu ) Köyü
 • Niksar Yeşilkaya ( Eynesür ) Köyü
 • Niksar Yeşilköy ( Sarmuğat ) Köyü
 • Niksar Yeşilyurt Köyü
 • Niksar Yalıköy ( Karakuş - Hosaf ) Köyü
 • Niksar Yakınca ( Bideze ) Köyü
 • Belediye Teşkilatı Bulunan Yerleşim Birimleri ve Eski Adları

 • Niksar Günebakan ( Alahtiyan ) Belediyesi
 • Niksar Gökçeli ( Ladik ) Belediyesi
 • Niksar Gürçeşme ( Eskidir ) Belediyesi
 • Niksar Kuyucak Belediyesi
 • Niksar Özalan Belediyesi
 • Niksar Serenli ( Avara ) Belediyesi
 • Niksar Yazıcık ( Geyran ) Belediyesi
 • Niksar Yolkonak ( Kirtonos ) Belediyesi
 • Niksar Belediyesi


 • Facebook'ta Paylaş

  Yorumlar   

   
  0 #1 hayati şener 27-05-2009 06:45
  harika bir site oluşturmussunuz emeğinize den dolayı teşekkür ederim bir niksarlı olarak yanlız mahalle foto ları bulamadım yinede iyi.
  ---------------------
  Editörün Notu : Teşekkür ediyoruz. Sitemiz yeni kuruldu. Sitemize ziyaretçilerimi z de üye olarak fotoğraf ekliyebiliyor. İnşallah ilerde daha da geliştireceğiz.
  Alıntı
   

  Yorum ekle

  Güvenlik kodu
  Yenile

  Facebook Sayfamız

  Giriş Yap

  mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
  mod_vvisit_counterBugün980
  mod_vvisit_counterDün2419
  mod_vvisit_counterBu Hafta6342
  mod_vvisit_counterBu Ay37816
  mod_vvisit_counterToplam16841605

  Şu anda 39 ziyaretçi online.
  Facebook Sayfamız

  Niksar Hava Durumu

  Niksar  

  Facebook Sayfamız